ทำความรู้จักวิคก้า

WICCA

FOR TOP-SHELF BUD

ประเทศไทยมีประวัติการปลูกกัญชามาอย่างยาวนาน มีการใช้กัญชาอย่างแพร่หลายภายในประเทศและต่างประเทศก็รู้จักกัญชาของประเทศไทยดี หลังจากประเทศไทยได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชา สามารถใช้บริโภคได้ในครัวเรือนและจำหน่ายได้ การปลูกกัญชาในประเทศไทยยิ่งแพร่หลายมากขึ้น นักปลูกกัญชาหลายๆคนในประเทศไทยมักจะใช้ปุ๋ยต่างประเทศที่มีความหลากหลายของปุ๋ยให้เลือกแต่ราคาแพง วิคก้า (WICCA) เล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้จึงพยายามพัฒนาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสำหรับการปลูกกัญชาในประเทศไทย สามารถใช้ได้กับการปลูกทุกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปลูกในที่แจ้ง (Outdoor) ในที่ร่ม (Indoor) การปลูกในน้ำ (Hydroponics) หรือใช้วัสดุปลูกขุยมะพร้าว (COCO) โดยที่สามารถนำปุ๋ยผสมกับน้ำได้เลย เพราะเราใช้เทคโนโลยี 2-Ways pH balance ปรับค่า pH ให้อัตโนมัติ มีส่วนช่วยให้ดินหรือวัสดุปลูกอื่นๆมีค่า pH ที่เหมาะสม มีสูตรปุ๋ยให้เลือกหลากหลายทุกช่วงวัยของต้นกัญชาตามที่คุณต้องการ วิคก้าเป็นปุ๋ยทีคิดค้นโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพดีและเหมาะสำหรับปลูกกัญชา ช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ